Všechny výstavy

ANTONÍN KRATOCHVÍL - FOTOGRAFIE

Kategorie: výstavy, pátek 14.duben, 2017

ANTONÍN KRATOCHVÍL

FOTOGRAFIE


7. DUBNA - 28. KVĚTNA 2017 


GALERIE 4 – GALERIE FOTOGRAFIE, P. O. KARLOVARSKÉHO KRAJE

FRANTIŠKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 30/1, 350 02 CHEB

ÚT–NE 10.00–17.00

TEL. +420 354 422 838

WWW.GALERIE4.CZ
 

K letošnímu 120. výročí narození světové proslulého českého fotografa, teoretika fotografie a pedagoga Jaromíra Funkeho (1896 – 1945) připravila Leica Gallery Prague výstavu, která se koncentruje výhradně na nejvýznamnější část jeho tvorby, tedy na avantgardní díla ve stylu funkcionalismu, nové věcnosti, abstrakce a surrealismu. Některé Funkeho fotografie z 20. let patří i v mezinárodním kontextu k nejradikálnějším příkladům abstraktních tendencí s originálně zpracovanými motivy světla, světelných obrazů a průsvitnosti. Důležitým momentem ve Funkeho životě bylo setkání s Josefem Sudkem začátkem 20. let, se kterým od té doby udržoval blízké přátelství a na jehož pozvání vstoupil v březnu 1924 do Fotoklubu Praha. Zde zažil Funke první výrazný rozkol s ostatními členy této umělecké komunity kvůli ostré kritice souboru fotografií jednoho mimopražského fotoklubu. Společně s Adolfem Schneebergerem a Josefem Sudkem, kteří se pod jeho slova podepsali, byl již po čtyřech měsících z klubu vyloučen. Ještě koncem téhož roku založili vyloučení umělci vlastní Českou fotografickou společnost nezávislou na Svazu českých klubů fotografů amatérů. Ve Společnosti se koncentrovali progresivněji orientovaní mladí fotografové a jejím cílem bylo vymanit se z vlivu grafiky a používat čistě fotografické procesy. V roce 1923 vytvořil Funke první avantgardní díla ovlivněná kubismem, novou věcností, konstruktivismem a abstrakcí, často jednoduchá zátiší s obyčejnými, mnohdy zdánlivě nefotogenickými předměty, současně však dále vytvářel žánrové snímky v duchu puristického piktorialismu. S osmnácti fotografiemi se zúčastnil I. výstavy Svazu českých klubů fotografů amatérů v Praze. V následujícím roce poprvé vystavoval také na mezinárodních fotosalonech v Paříži a v Torontu. Salony obesílal až do začátku 30. let, jeho práce byly vystaveny například v Londýně, Liverpoolu, Turíně, Stockholmu, Zaragoze, Bruselu, Varšavě, Ottawě, New Yorku, Tokiu, Vídni a dalších městech. V roce 1927 vytváří první díla z cyklu Abstraktní foto, patřící k vrcholům jeho tvorby, a tento cyklus rozvíjí až do roku 1929. Navazuje v něm na starší zátiší se skleněnými tabulemi, lahvemi nebo žárovkami, v nichž postupně hrály hlavní roli vržené stíny. V souboru Abstraktní foto ještě intenzivněji rozvíjí téma světla, průsvitnosti a světelných odrazů. Následující cykly Sklo a odraz (Reflexy), zachycující fantaskní konfrontace reality a jejích odrazů ve sklech, a Čas trvá, zobrazující přízračná setkání různých objektů v exteriérech, byly prvními surrealistickými díly v české fotografické tvorbě. Avantgardní tendence se uplatňovaly i v jeho detailech industriálních objektů, aktech, fotografiích architektury, portrétech, krajinářských snímcích a dokumentárních záběrech se sociální tématikou. Funke současně tvořil fotografie v duchu konstruktivismu (například soubor snímků z výstavby kolínské elektrárny). Nekonvenční kompozice, odvážné úhly pohledu a diagonální uspořádání invenčně používal při zachycení jednoduchých motivů v jejich základní podobě. Kromě fotografické tvorby se Funke intenzivně věnoval také fotografické publicistice a teorii. Celá řada jeho teoretických textů přinesla cenné poznatky pro tehdejší fotografii, mimo jiné obsáhlé texty z mezinárodních výstav. Ve 30. letech působil také jako pedagog, a to nejprve na od roku 1931 na Škole uměleckých řemesel v Bratislavě, později na Státní grafické škole v Praze. Díky tomu měl jedinečnou možnost šířit své znalosti i názory mezi mladé fotografy. V současnosti je Jaromír Funke považován za jednu z předních osobností evropské fotografické avantgardy meziválečné doby. Jeho dílo je součástí nejvýznamnějších světových sbírek včetně Muzea moderního umění a Metropolitního muzea v New Yorku, Národní galerie ve Washingtonu, Muzea J. Paula Gettyho v Los Angeles, Národní galerie Kanady v Ottawě nebo Pompidouova centra v Paříži. Jsou zastoupena i na výstavě sbírky Eltona Johna, která právě probíhá v galerii Tate Modern v Londýně. Výstava v Leica Gallery Prague představuje vedle dobových originálů nejslavnějších fotografií rovněž práce málo známé i dosud nikdy nepublikované a vznikla ve spolupráci s Funkeho dcerou paní Miloslavou Rupešovou. Poskytnuté fotografie jsou určeny k bezplatnému užití pro publikování v tištěných materiálech pouze v souvislosti s výstavou. U každé fotografie musí být uvedeno jméno autora, název fotografie, rok © autorská práva. Užití fotografií je podmíněno tiskem plného formátu fotografie, nesmí být použit výřez, ani žádná jiná úprava. Vstupné na výstavu: plné 70 Kč, snížené 40 Kč. Více informací naleznete na www.lgp.cz Otevírac í doba: po-pá: 10–21h, so-ne: 14–20h Kontakt : Olga Chválová E: och@lgp.cz , T: 607 048 182

ROMAN SEJKOT - WWG.CZ

Kategorie: výstavy, středa 23.listopad, 2016

Vážení přátelé fotografie,

zvu Vás na výstavu "Galerie WWG.CZ vystavuje... IX" do pražského Centra FotoŠkoda, které se účastním. Výstava je zdarma přístupna 7 dní v týdnu. Podrobnosti jsou zde: http://www.sejkot.com/detail_vystavy.php?id=70

Světlo Vám přeje,

Roman Sejkot

PRAŽSKÝ CHODEC VE SVĚTĚ

Kategorie: výstavy, úterý 25.říjen, 2016


 

Vážení přátelé, srdečně Vás zveme na slavnostní uvedení výpravné fotografické publikace Pražský chodec ve světě. Za osobní účasti autora kolekce fotografií Jiřího Všetečky se akce uskuteční ve středu 26. října v 17 hodin v Mramorovém sále Clam-Gallasova paláce, 2. patro, Husova 158/20, Praha 1.