Všechny aktuality

Blížící se termín odevzdání prací pro QEP

Kategorie: aktuality, čtvrtek 17.duben, 2008

Vážení kolegové,

chci vás upozornit na blížící se komisi QEP v Bruselu. Tentokrát je termín 18.5.2008. Správní rada AF se rozhodla sejít již 21.4.2007 v Mánesu v 16.00 hodin. Chce tak umožnit všem kandidátům v případě potřeby své kolekce doplnit nebo ještě upřesnit. Chce se tak vyhnout znemožnění odeslání prací mnohdy jen z důvodů procedurálních nedostatků. Všichni kdo se chcete ucházet o certifikát QEP, kontaktujte prosím kancelář AF.

S případnými dotazy se obraťte na Ivanu Matějkovou (info@ivanamatejka.cz, tel: 777877753) nebo kolegy držitele QEP certifikátu.


Děkuji
Ivana Matějková


HISTORICKÉ FOTOGRAFICKÉ TECHNIKY

Kategorie: aktuality, čtvrtek 17.duben, 2008

workshop v Jindřchově Hradci...

Vážená paní, vážený pane,

dovolte, abychom Vás informovali o unikátních workshopech, které přpravuje Národní muzeum fotografie v Jindřchově Hradci pro ty, kteří chtějí udělat krok vpřed tím, že se vrátí k počátkům fotografie.

Národní muzeum fotografie pořádá dvoudílný cyklus workshopů

HISTORICKÉ FOTOGRAFICKÉ TECHNIKY

31. května –1. června 2008 a 20. – 21. září 2008

Probírané techniky: kyanotypie, Vandyke, albumin POP (přímo kopírující papír), platino-palládiový obraz, gumotisk, bromolej

Autentické zážitky Účastníka loňského workshopu i s dokumentárními fotografiemi jsou dostupné na http://www.paladix.cz

Lektor workshopu: prof. Miroslav Vojtěchovský

v současné době pedagogicky působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Filozofické fakultě MU Brno, Fakultě užit. umění a designu UJEP ústí n/L, Orange Factory Praha)

Ačkoli je to pro skalní vyznavače novodobých technologií nepochopitelné, stále více vzrůstá počet těch fotografických tvůrců, kteří se nechávají okouzlit nadšeně propracovávanými, žárlivě střeženými a nezřídka dramaticky utajovanými technikami, používanými v závěru 19. století. K nekonečnému množství technických variant a možností digitálního tisku zřejmě neoddělitelně patří touha poznat všechny ty staré rukodělné způsoby dobývání výsledné kopie z negativu.

Soudobý fotograf, seznámený s klasickými technikami, tak může dát svému snímku podobu historického obrazu, ale má i prostor, aby prostřednictvím poznání principu starých tisků hledal nový výraz své aktuální fotografické práce.

M. Vojtěchovský

Přhlášky a bližší informace: www.nmf.cz/workshopy


Osobnost české fotografie 2015

Kategorie: aktuality, pondělí 30.listopad, 2015

Vážená kolegyně - Vážený kolego,
Asociace profesionálních fotografů České republiky /APF ČR/ vyhlašuje 13. ročník ceny
Osobnost české fotografie.
Jejím smyslem je upozornit na mimořádné výkony a události v oblasti tvůrčí fotografie, veřejně ocenit jejich autory
a tím posilovat prestiž fotografie ve společnosti a zvyšovat zájem o dění v oboru.
V předchozích ročnících získali toto ocenění naši přední fotografové a teoretici:
Josef Koudelka, Jaroslav Anděl, Vladimír Birgus, Jan Mlčoch, Jiří Stach, Anna Fárová, Jindřich Štreit, Miroslav
Vojtěchovský, Dana Kyndrová, Pavel Dias, Jan Reich, Jiří Všetečka, Antonín Dufek, Viktor Kolář, Jan Pohribný,
Jiří Hanke, Dita Pepe, Ivan Pinkava, Karel Kerlický, Eva Fuková, Antonín Kratochvíl a Jovan Dezort.

APF ČR cenu uděluje ve dvou kategoriích :
1/ Osobnost české fotografie za rok 2015
cena je určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli,
který v průběhu kalendářního roku 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015 zásadním způsobem přispěl ke kvalitě, rozvoji nebo
propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí.
2/ Osobnost české fotografie - za dlouhodobý přínos fotografii
cena se uděluje fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli,
který dlouhodobě, zásadním způsobem přispěl ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či
v zahraničí.

Obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při hledání kandidátů na tyto ceny.
Vaše návrhy lze zaslat nejpozději do 31. 1. 2016. Návrhy mohou podávat fyzické osoby i instituce bez
jakéhokoliv omezení. Každý návrh musí obsahovat výstižné zdůvodnění nominace, kategorii a kontakt na
navrhovatele i nominovaného. Navrhovatel obdrží potvrzení o převzetí nominace. Návrh nesplňující výše
uvedené podmínky může být prohlášen za neplatný.

Návrhy mohou být podány těmito způsoby:
- Přes webový formulář na adrese http://www.asociacefotografu.com/formular.php

- Písemně na adresu APF ČR, Národní 25, 110 00, Praha 1
Odkaz na kompletní Pravidla udělování ceny Osobnost české fotografie naleznete na stejné stránce

http://www.asociacefotografu.com/formular.php

Informace o minulých ročnících naleznete na www.asociacefotografu.com

Mnohokrát děkujeme za Vaši spolupráci a zůstáváme s pozdravem
Za APF ČR
Stanislav Pokorný , předseda správní rady APF
Praha, 30. 11. 2015

výzva ke stažení je zde

Mediální partneři:
IDIF
FotoVideo - časopis o klasické a digitální fotografii
ARTmagazin.eu - internetový magazín pozitivně smýšlející o umění
Fotopátračka s.r.o.
www.nenudtese.cz