Všechny aktuality

Osobnost české fotografie 2015

Kategorie: aktuality, pondělí 30.listopad, 2015

Vážená kolegyně - Vážený kolego,
Asociace profesionálních fotografů České republiky /APF ČR/ vyhlašuje 13. ročník ceny
Osobnost české fotografie.
Jejím smyslem je upozornit na mimořádné výkony a události v oblasti tvůrčí fotografie, veřejně ocenit jejich autory
a tím posilovat prestiž fotografie ve společnosti a zvyšovat zájem o dění v oboru.
V předchozích ročnících získali toto ocenění naši přední fotografové a teoretici:
Josef Koudelka, Jaroslav Anděl, Vladimír Birgus, Jan Mlčoch, Jiří Stach, Anna Fárová, Jindřich Štreit, Miroslav
Vojtěchovský, Dana Kyndrová, Pavel Dias, Jan Reich, Jiří Všetečka, Antonín Dufek, Viktor Kolář, Jan Pohribný,
Jiří Hanke, Dita Pepe, Ivan Pinkava, Karel Kerlický, Eva Fuková, Antonín Kratochvíl a Jovan Dezort.

APF ČR cenu uděluje ve dvou kategoriích :
1/ Osobnost české fotografie za rok 2015
cena je určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli,
který v průběhu kalendářního roku 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015 zásadním způsobem přispěl ke kvalitě, rozvoji nebo
propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí.
2/ Osobnost české fotografie - za dlouhodobý přínos fotografii
cena se uděluje fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli,
který dlouhodobě, zásadním způsobem přispěl ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či
v zahraničí.

Obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při hledání kandidátů na tyto ceny.
Vaše návrhy lze zaslat nejpozději do 31. 1. 2016. Návrhy mohou podávat fyzické osoby i instituce bez
jakéhokoliv omezení. Každý návrh musí obsahovat výstižné zdůvodnění nominace, kategorii a kontakt na
navrhovatele i nominovaného. Navrhovatel obdrží potvrzení o převzetí nominace. Návrh nesplňující výše
uvedené podmínky může být prohlášen za neplatný.

Návrhy mohou být podány těmito způsoby:
- Přes webový formulář na adrese http://www.asociacefotografu.com/formular.php

- Písemně na adresu APF ČR, Národní 25, 110 00, Praha 1
Odkaz na kompletní Pravidla udělování ceny Osobnost české fotografie naleznete na stejné stránce

http://www.asociacefotografu.com/formular.php

Informace o minulých ročnících naleznete na www.asociacefotografu.com

Mnohokrát děkujeme za Vaši spolupráci a zůstáváme s pozdravem
Za APF ČR
Stanislav Pokorný , předseda správní rady APF
Praha, 30. 11. 2015

výzva ke stažení je zde

Mediální partneři:
IDIF
FotoVideo - časopis o klasické a digitální fotografii
ARTmagazin.eu - internetový magazín pozitivně smýšlející o umění
Fotopátračka s.r.o.
www.nenudtese.cz