Osobnost české fotografie 2011

K vyhlášení a předání ceny "Osobnost české fotografie 2011" Janu Pohribnému
a „Osobnost české fotografie 2011 – za dlouhodobý přínos fotografii“   Jiřímu Hankemu Asociací profesionálních fotografů České republiky došlo v pondělí, 12.3.2012 ve 12.00 hod. na výroční valné hromadě AFČR v 
paláci Aventin, Purkyňova 53/4, Praha 1, 1. patro – kongresový sál

Asociace profesionálních fotografů České republiky je sdružená v Evropské federaci profesionálních fotografů (FEP). Založena byla 22. ledna 1990. Vedle organizování fotografických výstav se snaží napomáhat realizaci zájmů svých členů a šířit dobré jméno české fotografie. K zlepšení společenské prestiže fotografů každoročně vyhlašuje cenu „Osobnost české fotografie“. Titul je udělován posedmé.

Osobností české fotografie 2003 se stal fotograf Josef Koudelka, Osobností české fotografie 2004 je kurátor Jaroslav Anděl a Osobností české fotografie 2005 se stala kurátorská dvojice  Vladimír Birgus a Jan Mlčoch. V roce 2006 je cena poprvé rozdělena do dvou kategorií, které lépe pokrývají jednotlivé specifické oblasti fotografie – na cenu „Osobnost české fotografie 2006“ kterou získal fotograf Jiří Stach a na cenu „Osobnost české fotografie - za dlouhodobý přínos fotografii“, jejímž držitelem se stala historička fotografie Anna Fárová. V roce 2007 byli oceněni Jindřich Štreit a Miroslav Vojtěchovský, v roce 2008 Dana Kyndrová a Pavel Dias, v roce 2009 Jiří Všetečka a Jan Reich, v roce 2010 Viktor Kolář a  Antonín Dufek.

Cena „Osobnost české fotografie“ je určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který v průběhu kalendářního roku, tedy od 1.1. do 31.12., zásadním způsobem přispěje ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí a cena „Osobnost české fotografie - za dlouhodobý přínos fotografii“ je určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který dlouhodobě, zásadním způsobem přispěl ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí.
Se jmenováním nejsou spojeny hmotné požitky. Smyslem vyhlášení laureáta z řad fotografů, kurátorů, pedagogů, teoretiků, galeristů či vydavatelů je upozornit na mimořádný výkon za uplynulé období a podnítit další zájem o dění v oblasti fotografie.

 

Za loňský rok nominovali celkem 17 kandidátů zástupci veřejnosti, škol, muzeí, spolků a podniků spjatých s fotografií  .

I letos porotci rozhodovali s vědomím, že všichni nominovaní mají za sebou realizaci celé řady kvalitních projektů

. Členové Odborné poroty 2011: Jiří Egert, Jaroslav Fišer, Aleš Jungmann, Daniel Kaifer, Jiří Kovanic, Aleš Kuneš,Zdeněk Lhoták, Jan Neubert a Rudo Prekop .

Nositel titulu  Osobnost české fotografie 2011    Jan Pohribný

 byl navržen Jindřichem Štreitem a Alešem Kunešem především za knihu  „Kreativní světlo ve fotografii“

Její charakterizující předností je odhlédnutí od dnes obvyklého těžiště v technice (jež zde ovšem logicky nechybí) směrem k rozvíjení kreativní schopnosti práce s charakteristickými výrazovými prostředky média. (Je lhostejné zda v klasické analogové či digitální podobě.) Kniha pracuje s mnohými obrazovými ukázkami z dílny autora, ale i odkazy na další tvůrce v oblasti komerční i volné tvorby. Nechybí samozřejmě i mnohé praktické ukázky různých technických možností práce

s médiem, říká Aleš Kuneš a pokračuje , Jan Pohribný  sám patří mezi neopomenutelného autora ve volné i užité fotografii. Kromě publikace lze přihlédnout k jeho dlouhodobému působení v rámci různých škol a workshopů ve Skandinávii, jinde v zahraničí i u nás a v neposlední řadě k jeho vlastní velmi bohaté tvorbě, zúročené také v letošním roce několika výstavami.

Nositel titulu „Osobnost české fotografie 2011 – za dlouhodobý přínos fotografii“ –      Jiří Hanke    

 byl navržen  Vladimírem Birgusem, Pavlem Márou, Josefem Mouchou,Alešem Kunešem, Gero Fischerem, Janem Mlčochem, Karlem Oujezdským a Jindřichem Štreitem   a všichni tito navrhovatelé se shodli  ve svých nominacích na tom, řečeno slovy V. Birguse, že zmíněný  autor výrazně obohatil českou fotografii jednak svým rozsáhlým dílem, zahrnujícím řadu vynikajících dokumentaristických a portrétních cyklů s pevným konceptem (např. Pohledy z okna mého bytu, Otisky generace či Podnikatelé nebo Lidé z Podprůhonu), ale i obětavou organizační prací, především pětatřicetiletým vedením Malé galerie České spořitelny na Kladně, v níž uspořádal desítky výstav předních českých a zahraničních fotografů.

           Vydal také několik publikací z nichž musíme uvést především monografii  „ Jiří Hanke, Fotografie / Photographs  „ z roku 2008

Za Asociaci profesionálních fotografů ČR

Stanislav Pokorný, předseda správní rady

Zdeněk Lhoták, předseda odborné poroty

 V Praze, 12. 3. 2012, v den vyhlášení Osobnosti české fotografie APF ČR za rok 2011

 

Sponzoři:

·                   Nikon   ČR ,    OOAS  ochranná organizace autorská      

Mediální partneři:

·         ARTmagazin.eu - internetový magazín pozitivně smýšlející o umění

·         FotoVideo - časopis o klasické a digitální fotografii

·         World WebPhoto Gallery - galerie a fotografické aktuality na www.WWG.cz

·         VLTAVA -  Český rozhlas  3