Osobnost české fotografie 2009

K vyhlášení a předání ceny "Osobnost české fotografie 2009" Jiřímu Všetečkovi a „Osobnost české fotografie 2008 – za dlouhodobý přínos fotografii“ fotografovi Janu Reichovi In memoriam Asociací profesionálních fotografů České republiky došlo v pondělí, 15.3.2010 ve 12.00 hod. na výroční valné hromadě AFČR v Mánesu, Masarykovo nábřeží 250, Praha 1.

Asociace profesionálních fotografů České republiky je sdružená v Evropské federaci profesionálních fotografů (FEP). Založena byla 22. ledna 1990. Vedle organizování fotografických výstav se snaží napomáhat realizaci zájmů svých členů a šířit dobré jméno české fotografie. K zlepšení společenské prestiže fotografů každoročně vyhlašuje cenu „Osobnost české fotografie“. Titul je udělován posedmé.

Osobností české fotografie 2003 se stal fotograf Josef Koudelka, Osobností české fotografie 2004 je kurátor Jaroslav Anděl a Osobností české fotografie 2005 se stala kurátorská dvojice Vladimír Birgus a Jan Mlčoch. V roce 2006 je cena poprvé rozdělena do dvou kategorií, které lépe pokrývají jednotlivé specifické oblasti fotografie – na cenu „Osobnost české fotografie 2006“ kterou získal fotograf Jiří Stach a na cenu „Osobnost české fotografie - za dlouhodobý přínos fotografii“, jejímž držitelem se stala historička fotografie Anna Fárová. V roce 2007 byli oceněni Jindřich Štreit a Miroslav Vojtěchovský, v roce 2008 Dana Kyndrová a Pavel Dias.


Cena „Osobnost české fotografie“ je určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který v průběhu kalendářního roku, tedy od 1.1. do 31.12., zásadním způsobem přispěje ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí a cena „Osobnost české fotografie - za dlouhodobý přínos fotografii“ je určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který dlouhodobě, zásadním způsobem přispěl ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí.

Se jmenováním nejsou spojeny hmotné požitky. Smyslem vyhlášení laureáta z řad fotografů, kurátorů, pedagogů, teoretiků, galeristů či vydavatelů je upozornit na mimořádný výkon za uplynulé období a podnítit další zájem o dění v oblasti fotografie.

Za loňský rok nominovali celkem 26 kandidátů zástupci veřejnosti, škol, muzeí, spolků a podniků spjatých s fotografií.

I letos porotci rozhodovali s vědomím, že všichni nominovaní mají za sebou realizaci celé řady kvalitních projektů.

Členové Odborné poroty 2009: Marian Beneš, Jiří Egert, Jaroslav Fišer, Bořivoj Hořínek, Rudolf Jung, Aleš Jungmann, Ivana Matějková, Jan Pohribný, Stanislav Pokorný, Miroslav Vojtěchovský, Petr Zhoř.

Nositel titulu „Osobnost české fotografie 2009“ – Jiří Všetečka - byl navržen Dagmar Pavlíkovou, Věrou Matějů, Stanislavem Pokorným a Nikon CR.

Nominátorka Věra Matějů vyzdvihla Všetečkův dlouholetý úspěšný a originální projekt Pražský chodec a aktualizované druhé vydání jeho knihy Všenáprava obrazem. Další navrhovatel, Nikon CR, upozorňuje na rozsah Všetečkova díla, způsob ztvárnění a emoční hloubku fotografií.

Nositel titulu „Osobnost české fotografie 2009 – za dlouhodobý přínos fotografii“ – Jan Reich In memoriam - byl navržen Blankou Lamrovou, Janou Böemerovou, Ivanem Pinkavou, Zuzanou Meisnerovou a Alešem Kunešem.

Navrhovatel Ivan Pinkava zdůvodňuje svoji nominaci Reichovou životní prací v oboru a jeho přínosem k fotografii české krajiny.

Za Asociaci profesionálních fotografů ČR:
Stanislav Pokorný, předseda správní rady
Ivana Matějková, předsedkyně odborné poroty

Mediální partneři :

- Grafika Publishing s.r.o., provozovatel serverů Grafika On-line.cz a Fotografovani.cz
- ARTmagazin.eu - internetový magazín pozitivně smýšlející o umění
- FotoVideo - Časopis o klasické a digitální fotografii
- World Web Photo Gallery - galerie a fotografické aktuality na www.wwg.cz