Osobnost české fotografie za dlouhodobý přínos za rok 2008 - Pavel Dias

Nositel titulu „Osobnost české fotografie 2008 – za dlouhodobý přínos fotografii“ - Pavel Dias - byl navržen Vladimírem Birgusem, Miroslavem Vojtěchovským, Václavem Podestátem, Danou Kyndrovou, Národním muzeem – v.z. Miroslavem Paulíkem, Lucií Lendelovou – Fišerovou, Pavlem Márou, Alenou Dvořákovou a Viktorem Fischerem.

Podle jednoho z nominátorů, Vladimíra Birguse, je Pavel Dias autorem obsáhlého a významného díla v oblasti dokumentární a reportážní fotografie, jehož část byla loni připomenuta na retrospektivě v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně a v současnosti je představena v pražské galerii Langhans, dlouholetým pedagogem řady fotografických škol (dříve např. Střední uměleckoprůmyslová škola v Brně a FAMU v Praze, nyní Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně), kurátorem mnoha expozic, iniciátorem a obětavým organizátorem projektu Planeta Malého prince. Jeho zásadní přínos při formování moderní české dokumentární fotografie v 50. a 60. letech stejně jako kvalita jeho fotografií s tematikou holokaustu stále ještě čekají na plné ocenění v rozsáhlé výstavní retrospektivě a knižní monografii.