Osobnost české fotografie za rok 2008 - Dana Kyndrová

Osobností české fotografie 2003 se stal fotograf Josef Koudelka, Osobností české fotografie 2004 je kurátor Jaroslav Anděl a Osobností české fotografie 2005 se stala kurátorská dvojice Vladimír Birgus a Jan Mlčoch. V roce 2006 je cena poprvé rozdělena do dvou kategorií, které lépe pokrývají jednotlivé specifické oblasti fotografie – na cenu „Osobnost české fotografie 2006“ kterou získal fotograf Jiří Stach a na cenu „Osobnost české fotografie - za dlouhodobý přínos fotografii“, jejímž držitelem se stala historička fotografie Anna Fárová. V roce 2007 byli oceněni Jindřich Štreit a Miroslav Vojtěchovský.

Cena „Osobnost české fotografie“ je určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který v průběhu kalendářního roku, tedy od 1.1. do 31.12., zásadním způsobem přispěje ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí a cena „Osobnost české fotografie - za dlouhodobý přínos fotografii“ je určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který dlouhodobě, zásadním způsobem přispěl ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí.

Se jmenováním nejsou spojeny hmotné požitky. Smyslem vyhlášení laureáta z řad fotografů, kurátorů, pedagogů, teoretiků, galeristů či vydavatelů je upozornit na mimořádný výkon za uplynulé období a podnítit další zájem o dění v oblasti fotografie.

Za loňský rok nominovali celkem 31 kandidátů zástupci veřejnosti, škol, muzeí, spolků a podniků spjatých s fotografií.

Členové Správní rady AFČR doporučili ze všech obdržených nominací 10 finalistů v obou kategoriích dvanáctictičlenné porotě, sestavené z členů AFČR. Každoročně jsou nejméně čtyři porotci zaměněni.

Členové Odborné poroty 2008: Jaroslav Prokop, Marian Beneš, Rudolf Jung, Jaroslav Fišer, Blanka Chocholová, Aleš Jungman, Stanislav Pokorný, Jan Pohribný, Ladislav Kamarád, František Chrástek, Lubomír Kotek, Vladimír Kozlík

Nositelka titulu „Osobnost české fotografie 2008“ - Dana Kyndrová - byla navržena Jiřín Egertem, Janem Pohribným, Národním muzeem fotografie – v.z. Miroslavem Paulíkem, Miroslavem Vojtěchovským, Alenou Dvořákovou a Viktorem Fischerem.

Podle nominátora Jiřího Egerta se „…paní Daně Kyndrové se velmi zdařilo spojit historickou paralelu z osvobození naší země Rudou armádou v roce 1945 se snímky okupace vojsky Varšavské smlouvy v srpnu před 40 lety výstavou „1945/Osvobození....1968/Okupace“, kterou realizovala v srpnu 2008 v pražském Mánesu. Paní Kyndrová jako kurátorka této významné výstavy dokázala srovnáním zdánlivě protichůdných okamžiků z let 1945 a 1968 veřejnosti předložit pohled na pobyt sovětských vojsk v širším historickém kontextu. Shromáždila značné množství fotografií z všemožných pramenů a vše sjednotila ve vypovídající celek, který dvacet let po změně našeho vývoje nemá obdoby. Vůbec poprvé tak byl představen rozsáhlý soubor fotografií českých i slovenských autorů, z nichž některé ještě nebyly nikdy publikovány. Součástí výstavy byla i zdařilá stejnojmenná publikace, která obsahuje na 285 fotografií vztahujících se k oběma rokům 1945 a 1968.

Tento její počin je svázán s jejím dalším projektem „Odchod sovětských vojsk“.

Projekt zahrnuje atmosféru v sovětských kasárnách, kde se pro autorku vizuálně koncentrovala předzvěst rozpadu sovětského impéria. Výsledkem této autorské aktivity z let 1990 – 91, byla její autorská výstava v ambitu františkánů na Jungmanově nám. v Praze, rovněž v srpnu 2008, k této výstavě autorka vydala rovněž doprovodnou publikaci „Departure of Soviet troops 1990 – 1991“ s texty v češtině, ruštině a angličtině.

Paní Kyndrová těmito počiny, které realizovala v hodnotícím roce 2008 dokázala nesmazatelně uchovat pro další generace podstatná fakta o historii a vývoji našeho státu.

Mimo tuto autorskou a kurátorskou činnost se paní Dana Kyndrová intenzivně věnuje záchraně Pražského domu fotografie, který díky minulému managmentu takřka zanikl. Tento projekt by v budoucnu měl být jakousi mekkou české fotografie.“