Osobnost české fotografie 2016

Tiskové komuniké k události
"Osobnost české fotografie 2016"

Asociace profesionálních fotografů ČR udělila již počtrnácté ceny „Osobnost české fotografie“.

Ceny jsou udělovány ve dvou hlavních kategoriích a jsou vyjádřením ocenění autorů za jejich přínos oboru fotografie.


Porota v čele s předsedou MgA. Rudolfem Jungem pak rozhodla o udělení jednotlivých hlavních cen takto:


Osobnost české fotografie za rok 2016


Cenu získal Jaroslav Kučera


Autor publikoval v roce 2016 řadu vynikajících dokumentárních cyklů, které často syrově, ale přitom s velkou vizuální působivostí, ukazovaly různé aspekty života v totalitní společnosti i při mnohdy nelehkém návratu ke svobodě. Na svém kontě má v roce 2016 řadu knih i autorských výstav, včetně velké retrospektivy na Pražském hradě.  


Osobnost české fotografie - za dlouhodobý přínos 


Cenu získal ing. Jiří Havel

 

Hlavní doménou autora jsou obrazové publikace, jichž doposud vydal celkem dvacet tři. Po celý život je neúnavným propagátorem československé a české krajinářské fotografie, je zastoupen v řadě světových fotografických sbírek.V letošním ročníku byl rozšířen počet cen udělovaných při příležitosti vyhlášení cen Osobnost české fotografie. 

Nově byly uděleny ceny:

- Kalendář roku

- Fotografická kniha roku

- Nejúspěšnější student soutěží FETA-FEP

- Nejúspěšnější fotograf soutěží FEPPorota  rozhodla o udělení těchto jednotlivých cen takto:


Fotografický kalendář pro rok 2017


Cenu Kalendář roku získal Jan Pohribný za kalendář pro firmu Panflex


Fotografická kniha roku 2016


Cenu získal Jiří Bartoš za retrospektivní knihu Jiří Bartoš - Fotografie


Cena "Nejúspěšnější student v soutěži FETA-FEP"


Soutěž studentů fotografických škol v rámci Evropské federace fotografů FEP probíhá již několik let. V minulých letech patřili mezi nejúspěšnější účastníky z řad českých studentů fotografických škol Anna Rasmussen, která zvítězila v roce 2013, Marek Štim, vítěz ročníku 2014, Lenka Bukačová, finalistka ročníku 2015. Pod vlivem toho, že čeští studenti se dlouhodobě a pravidelně umisťují na předním místech v této soutěži, rozhodla se Asociace profesionálních fotografů, počínaje letošním ročníkem cen Osobnost české fotografie, udělovat pravidelně cenu pro nejúspěšnějšího českého studenta fotografických škol v soutěži FETA-FEP.


Cenu za rok 2016 získává: Martin VočadloCena "Nejúspěšnější autor soutěží FEP" 


Tato cena je udělována v tomto ročníku také poprvé a je oceněním autora, který byl v uplynulém roce naším nejúspěšnějším účastníkem v soutěžích pořádaných Evropskou federací fotografů FEP, a to např. v soutěži Fotograf FEP roku, WPC (World Photographic Cup) a několika dalších dílčích soutěžích. Nejúspěšnějším autorem roku 2016 se stal držitel bronzové medaile v soutěži WPC (World Photographic Cup) Oldřich Bubák.Praha 27. dubna 2017


Za APF ČR

Dr. Stanislav Pokornýfotografie © Martina Houdek