Osobnost české fotografie 2014

"Osobnost české fotografie 2014".

K vyhlášení a předání ceny "Osobnost české fotografie 2014" Jovanu Dezortovi
a „Osobnost české fotografie 20014 – za dlouhodobý přínos fotografii“ fotografovi
Antonínu Kratochvílovi Asociací profesionálních fotografů České republiky došlo v pondělí, 9.3.2015 ve 12.00 hod. na výroční valné hromadě APFČR v prostorách  EIZO, Meteor Centre Office Park "B",  Sokolovská 100/94, Praha 8 - Karlín,

                 Osobností české fotografie 2003 se stal fotograf Josef Koudelka, Osobností české fotografie 2004 je kurátor Jaroslav Anděl a Osobností české fotografie 2005 se stala kurátorská dvojice  Vladimír Birgus a Jan Mlčoch. V roce 2006 je cena poprvé rozdělena do dvou kategorií, které lépe pokrývají jednotlivé specifické oblasti fotografie – na cenu „Osobnost české fotografie 2006“ kterou získal fotograf Jiří Stach a na cenu „Osobnost české fotografie - za dlouhodobý přínos fotografii“, jejímž držitelem se stala historička fotografie Anna Fárová. V roce 2007 byli oceněni Jindřich Štreit a Miroslav Vojtěchovský, v roce 2008 Dana Kyndrová a Pavel Dias. V následujícíh letech byli oceněni Jan Reich a Jiří Všetečka, následování Viktorem Kolářem spolu s Antonínem Dufkem. V roce 2011 byli oceněni Jan Pohribný a Jiří Hanke. V roce 2012 ocenění pak získali Dita Pepe a Ivan Pinkava. Jako zatím poslední ocenění byli Eva Fuková a Karel Kerlický.

 Cena „Osobnost české fotografie“ je určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který v průběhu kalendářního roku, tedy od 1.1. do 31.12., zásadním způsobem přispěje ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí a cena „Osobnost české fotografie - za dlouhodobý přínos fotografii“ je určena fotografovi, fotografickému pedagogovi, kurátorovi, teoretikovi fotografie, galeristovi či vydavateli, který dlouhodobě, zásadním způsobem přispěl ke kvalitě, rozvoji nebo propagaci české tvůrčí fotografie u nás či v zahraničí.
Se jmenováním nejsou spojeny hmotné požitky. Smyslem vyhlášení laureáta z řad fotografů, kurátorů, pedagogů, teoretiků, galeristů či vydavatelů je upozornit na mimořádný výkon za uplynulé období a podnítit další zájem o dění v oblasti fotografie.

 Za loňský rok nominovali celkem 11 kandidátů zástupci veřejnosti, škol, muzeí, spolků a podniků spjatých s fotografií.

 I letos porotci rozhodovali s vědomím, že všichni nominovaní mají za sebou realizaci celé řady kvalitních projektů.

 Členové Odborné poroty 2014: Marian Beneš, Jan Pohribný, Petr Zhoř, Petra Skoupilová, Zdeněk Lhoták, Václav Sojka, Jiří Všetečka, Bohumil Eichler, Blanka Chocholová a Vladimír Kozlík.

 Nositel titulu „Osobnost české fotografie 2014“ – Jovan Dezort - byl navržen Dagmar Pavlíkovou a Stanislavem Pokorným.

Nominátor Stanislav Pokorný  vyzdvihl Dezortovu retrospektivní výstavu fotografií na Staroměstské radnici v roce 2014.

 Nositel titulu „Osobnost české fotografie 2014 – za dlouhodobý přínos fotografii“ – Antonín Kratochvíl -  byl navržen Janem Pohribným.

Navrhovatel Jan Pohribný zdůvodňuje svoji nominaci  osobitým stylem Antonína Kratochvíla, často porušující zaběhnutá pravidla, výběrem témat, dotýkajících se jak lidí na okraji společnosti, válečných konfliktů tak společenských celebrit. Dále neopomenul v zdůvodnění připomenout, že autor je  bezesporu jedním z našich nejvýznamnějším dokumentaristům, kteří se prosadili zejména v zahraničí.

 Za Asociaci profesionálních fotografů ČR:

Stanislav Pokorný, předseda správní rady

Jiří Všetečka, předseda odborné poroty

 

V Praze, 16. 2. 2015, v den hlasování poroty

 

Mediální partneři :

 

- World Web Photo Gallery - galerie a fotografické aktuality na www.wwg.cz